Möbel

Holz Möbel

Holzhocker Preis: 31.00 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Holzstuhl Preis: 40.70 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Holztisch rund Preis: 71.90 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Tischgruppe Preis: 192.00 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Kindersessel, 1er 2er 3er

Kinderthron Preis: 539.00 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Kinder-Klappsessel Preis: 149.00 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Kinder Sessel Preis: 239.00 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Kinder 2er Sofa Preis: 339.00 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Kinder 3er Sofa Preis: 516.00 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Kindereckcouch

Kinder Eckcouch links Preis: 768.00 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Kinder Eckcouch rechts Preis: 768.00 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Kindersofa

Kinder Sessel Arm links Preis: 199.00 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Kinder Sofa Arm links Preis: 289.00 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Kinder Rund-Eckcouch Preis: 279.00 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Kinder Sessel Arm rechts Preis: 199.00 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Kinder Sofa Arm rechts Preis: 289.00 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Kindertische

Kindertisch rund Preis: 169.00 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Kindertisch eckig Preis: 145.00 CHF (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)